Mooi Jong – Kidscoaching

Wat kan mooi jong Praktijk voor kinder-jeugdocoaching en
onderwijsondersteuning voor jou betekenen?

Wanneer je niet lekker in je vel zit, dan heeft dit gevolgen voor jouw
schoolprestaties. Wanneer leren niet goed gaat, dan heeft dit ook gevolgen
voor jouw sociaal emotioneel welzijn. Daarom bieden wij begeleiding op zowel
cognitief als sociaal emotioneel gebied. Bij mooi jong krijg je persoonlijke
aandacht, passende begeleiding en professionele ondersteuning. Wil je weten
wat wij kunnen bieden kijk dan op www.mooijong.nl